Archive for November 25th, 2010

Використання стрінг білдера

Усі ваші програми при вірішені тої чи іншої задачі завжди будуть застосовувати тип даних String. В .NET Framework всі стрічки тексту при об’єднанні та присвоєнні копіюються.

Тобто якщо ви створили дві змінних типу стрінг, а потім їх об’єднали то виходить зовсім третій об’єкт (string). Продемонструю на прикладі:

String s1 = "Hello ";             //Перша ініціалізація об'єкту String
String s2 = "World";         // Друга
String helloWorld = s1 + s2;  // Третя

З цього явища в новачків, які тільки почали використовувати .NET може виникнути питання: а як уникати копіювання і використовуючи текстові дані?  Що робити якщо певний алгоритм або блок програми активно застосовує String для склеювання певного тексту?

Відповідь дуже проста – StringBuilder 🙂

Read the rest of this entry »

, , , , ,

Leave a comment